Oferta

 Tradycją przedsiębiorstwa jest nieprzerwana ponad 50-letnia działalność w zakresie robót budowlano-montażowych:

- budowa dróg, ulic i chodników

- budowa dróg i parkingów wokół dużych centrów handlowych i przemysłowych

- oznakowanie pionowe ulic

- usługi sprzętowo-transportowe

- usługi laboratorium drogowego

Prowadzimy sprzedaż materiałów własnej produkcji:

- mieszanki mineralno-bitumiczne

- kostkę brukową

- betonowe elementy drogowe

- beton towarowy

Szczegółowa oferta Wytwórni Prefabrykatów Betonowych

Do realizacji robót dysponujemy własnym zapleczem w postaci nowoczesnej Wytwórni Mas Bitumicznych oraz Wytwórni Prefabrykatów Betonowych. Posiadamy specjalistyczny sprzęt drogowy: rozkładarki mas bitumicznych, walce statyczne i wibracyjne, zagęszczarki, koparki, spycharki, piły do cięcia betonu i asfaltu, kruszarkę szczękową do kruszenia betonu.

Dotychczasowy dorobek przedsiębiorstwa wsparty nowoczesnymi technologiami oraz zapleczem techniczno-produkcyjnym umożliwia wykonanie każdego zadania w zakresie budownictwa drogowego . Gwarantem najwyższej jakości i rzetelności naszej pracy jest kadra pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością oparty o normy międzynarodowe ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.

Jednocześnie nadmieniamy, że firma nasza  wdrożyła i stosuje Zakładową Kontrolę Produkcji  na Wytwórni Mas Bitumicznych i Wytwórni Prefabrykatów Betonowych.