Certyfikaty i referencje

CERTYFIKATY

Instytucje badające nasze usługi, doceniając ich jakość, solidność oraz rzetelność, wystawiły nam certyfikaty, które prezentujemy poniżej.


System jakości ISO 9001-2015

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” SA posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, co potwierdza otrzymany certyfikat Nr 0198 100 00194


Kontrole Zakładowej Kontroli Produkcji

Kontrole jakości wytwarzanych mas prowadzimy w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)  potwierdzonej certyfikatem 1454-CPD-272 . Produkowane mieszanki spełniają wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów budowlanych, a system ZKP uprawnia nas do znakowania symbolem CE.

Produkcja mieszanki podlega stałej kontroli naszego laboratorium. Badania wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym, a proces kontroli jest w pełni zautomatyzowany.


Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Mieszanek Związanych Hydraulicznie

Produkcja betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie spełniają wymagania norm polskich i europejskich dotyczących wyrobów budowlanych.

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji uprawnia nas do znakowania betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie znakiem .


REFERENCJE

Instytucje i firmy korzystające z naszych usług doceniając ich jakość, solidność oraz rzetelność wystawiły nam referencje, które prezentujemy poniżej.


Piotrków Trybunalski

Gmina Kleszczów 

Focus Mall

Starostwo powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim