Oferta

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są szeroko pojęte usługi w zakresie:

● budowa , przebudowa modernizacja i rozbudowa dróg i ulic,

● bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni jezdni i chodników,

● budowa dróg i parkingów wokół dużych centrów handlowych i przemysłowych,

● pionowe oznakowanie dróg,

specjalistyczne usługi sprzętowo – transportowe,

● usługi laboratorium drogowego

automyjnia ręczna.

 

 

Prowadzimy sprzedaż materiałów własnej produkcji :

● mieszanki min-bitumiczne,

kostkę brukową,

beton towarowy,

● betonowe elementy drogowe.

Do realizacji robót dysponujemy własnym zapleczem w postaci Wytwórni Mas Bitumicznych oraz Wytwórni Prefabrykatów Betonowych.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt drogowy : rozkładarki mas bitumicznych, walce wibracyjne,  koparki, koparko-ładowarki, spycharki, ładowarki, układarki poboczy, mini ładowarki Bobcat, piły do cięcia betonu i asfaltu, kruszarkę do kruszenia betonu .

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami robót branżowych, co pozwala nam na kompleksową realizację przebudowy i modernizacji dróg.

Dotychczasowy dorobek przedsiębiorstwa wsparty nowoczesnymi technologiami oraz zapleczem techniczno-produkcyjnym umożliwia nam wykonanie każdego zadania w zakresie budownictwa drogowego. Przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością w oparciu o normy międzynarodowe
ISO 9001, stosujemy Zakładową Kontrolę Produkcji na Wytwórni Mas Bitumicznych i Wytwórni Prefabrykatów Betonowych,