Kontakt

Dane
kontaktowe

Adres


PEUK S.A Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

ul. Roosevelta 39
97-300 Piotrków Trybunalski


Sekretariat


sekretariat@peuk.pl

Dział techniczny


peuk_sa@pro.onet.pl
✆ +48 695 625 677
✆ +48 44 649 52 95

Zarząd Spółki


Jakub Płusa

j.plusa@peuk.pl


Magdalena Krzysztofik

m.krzysztofik@peuk.pl


Karol Budkowski

k.budkowski@peuk.pl

Baza Sprzętu i Transportu

logistyka@peuk.pl
✆ +48 782 555 130


Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych / Sprzedaż Kostki

m.marusinski@peuk.pl
✆ +48 782 555 146


Wytwórnia Mas Bitumicznych

a.nowakowski@peuk.pl
✆ +48 607 111 577


Magazyn/Outlet

a.kawnik@peuk.pl
✆ +48 782 555 145

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższym formularzu jest PRD PEUK SA , ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Tryb. Kontakt e-mail: peuk_sa@pro.onet.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.